Vaeltajat 18–22 v.

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia, joita johtaa samaan vartioon kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman toteutumista.

Vaeltajien ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta. Vaeltavat toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa yhdessä. 

Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Lippukuntamme vaeltajavartioina toimivat Kärpänen, Pääskynen, Karvamadot, Orava ja Napakettu.

Lue lisää osoitteesta partio.fi!